zupa duha svetoga nustar 5

obav. ned. 20.11.2016.

SVETE MISE U TJEDNU od 21. do 27. studenoga 2016.

Ponedjeljak    

                           + Ljubica Matić                

Utorak             

07.00 sati             + Fila, Vide Marković

18.00 sati             MARINCI

Srijeda           

18.00 sati          iz obitelji Matić

Četvrtak                          

07.00 sati             + Dragica, Pero Penavić od Babić, Nikolić

18.00 sati             CERIĆ

Petak               Sveta Katarina – crkveni god u Ceriću

08.00 sati             CERIĆ za reduše

11.00 sati             CERIĆ – svečana sveta misa svetoj Katarini

18.00 sati             + Mijo i Ruža Kalaica

Subota            

07.00 sati             + Goran, Marko Stojanović

18.00 sati             MARINCI

NEDJELJA – 1. DOŠAŠĆA – 27. studenoga 2016.

09.00 sati             CERIĆ

11.00 sati             NUŠTAR za narod

18.00 sati             + Kata, Marko Šimunić, Pavka, Mirko Velić, Martin, Eva Pavić

                           i + od Ružić