zupa duha svetoga nustar 5

obav. ned. 22.10.2017

SVETE MISE U TJEDNU od 23. do 29. listopada 2017.

Ponedjeljak    

18:00 sati            Drago Jurković; sp. + Ivan Dolić

Utorak            

07.00 sati            + Zdravko Leko

18.00 sati            MARINCI

Srijeda           

07.00 sati            + Stjepan, Tomo, Kata Golub

Četvrtak         

07.00 sati            + Vlado, Sofija, Stipe i + od Šimić

18.00 sati            CERIĆ

Petak              

18.00 sati            + Josip Ištvanović

Subota           

07.00 sati            + Marija, Ivan Stojaković 

18.00 sati            CERIĆ i vjeronauk za krizmanike

NEDJELJA – 30. KG – 29. listopada 2017.

09.00 sati            MARINCI

11.00 sati            NUŠTAR – za narod

18.00 sati            + Ante Kovačić; sp. Julijana Ponoš