zupa duha svetoga nustar 13

obav. ned. 24.11.2019

SVETE MISE U TJEDNU od 25. studenoga do 1. prosinca 2019.

Ponedjeljak     sv. KATARINA – crkveni god u Ceriću

11:00 sati            CERIĆ

18:00 sati            + iz ob. Stjepana Sesar mlađeg; 

   + Kata Šimić, Snježana, Anđelka i Mirka Ružić

Utorak            

18:00 sati           + Goran i Marko Stojanović

Srijeda           

18:00 sati            + Marija, Pero Gilja sp. + Irena Deme

Četvrtak         

07:00 sati            + Zdravko Raguž

Petak              

18:00 sati            + Ivo Adžaga

Subota                           

07:00 sati            +Andrija Leko, Andrija i Zora Pandurović,

                          + Andrija Ivkić, + Andrija i Ana Ižaković

18:00 sati            MARINCI

NEDJELJA – 1. DOŠAŠĆA – 1. prosinca 2019.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR župska misa

18:00 sati            NUŠTAR – + Ruža, Josip, Mato, Goran Marić

                  nakon sv. mise

                          ADVENT U NUŠTRU

                          nastup dječjih zborova (Nuštar, Cerić i Marinci)