zupa duha svetoga nustar 13

obav. ned 8.5.2022.

SVETE MISE U TJEDNU od 9. do 15. svibnja 2022.

Ponedjeljak     NUŠTAR

18:20 sati            – pobožnost na čast Duha Svetoga

19:00 sati            – sveta misa    

                               nakana: + Ante i Mara Periša

       spomen mise za Đakovo: + Kristina Šapina, + Kata Bošnjak, + Delfa Čeko

                                                                              

Utorak              MARINCI

19:00 sati            sveta Misa

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                              

Srijeda            NUŠTAR

19:00 sati            – sveta misa

                               nakana: + od Joze i Anđelije Sopta

  

       spomen mise za Đakovo:

                                                             

Četvrtak          CERIĆ – blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića

19:00 sati            sveta misa

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Petak               NUŠTAR – Gospa Fatimska

19:00 sati            sveta misa

                               nakana: + od Cele Ćavar

       spomen mise za Đakovo:            

                                                                                    

Subota            MARINCI

19:00 sati            – sveta misa

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                             

NEDJELJA – 5. vazmena – 15. svibnja 2022.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR – za sve župljane

19:00 sati            NUŠTAR – sveta misa

                               nakana: + Stjepan Raguž

       spomen mise za Đakovo: