zupa duha svetoga nustar 5

obav. ned.2.5.2021.

SVETE MISE U TJEDNU od 3. do 9. svibnja 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Dragutin Srednoselec

               

Utorak             sv. Florijan       

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ivan Perković

       spomen mise za Đakovo: po nakani

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Dragica Šušak

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Sesar Stjepan – mlađi

Petak                              

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Zlatko Barišić

Subota           

19:00 sati            NUŠTAR – vjenčanje Kunštek – Dolić

NEDJELJA – 6. KG – 9. svibnja 2021.

09:00 sati            MARINCI

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

                               nakana: + Ante i Mara Periša

      spomen mise za Đakovo: + Jakov Matić, Gašpar i ostali iz ob. Duspara,

                                        za zdravlje bolesnika

19:00 sati            CERIĆ