zupa duha svetoga nustar 9

obav. ned.9.5.2021.

SVETE MISE U TJEDNU od 10. do 16. svibnja 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                         nakana: + od Pere i Kaje Novak

spomen mise za Đakovo: + Ante, Mara Periša

               

Utorak 

19:00 sati            NUŠTAR

                         nakana: + od Joze i Anđelije Sopta

spomen mise za Đakovo:

Srijeda            SVETI LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ

09:00 sati            sv. misa u Domu za psihički bolesne

19:00 sati            NUŠTAR

                         nakana: + od Cele Ćavar

spomen mise za Đakovo: srcu Marijinu u zahvalu

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                         nakana: + Nikola Galić

spomen mise za Đakovo: + Vinko Babić, Kata Raić, zdravlje po nakani

Petak                              

19:00 sati            NUŠTAR

                         nakana: + Stjepan i Josipa Šarko

Subota           

                                 Sv. Vinka Pallotija – vjenčanje – Kasalo – Dujić

16:00 sati            CERIĆ – vjenčanje Karalić – Hranić

19:00 sati            MARINCI

NEDJELJA – 7. VAZMENA – 16. svibnja 2021.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

                         nakana: + Nedjeljak Kraljević, Marija i Ivan Pernar

spomen mise za Đakovo: + iz obitelji Čeko