zupa duha svetoga nustar 4

obavijesti 4. došašća

SVETE MISE U TJEDNU od 19. do 26. prosinca 2011.

Ponedjeljak

6.45 sati           + Marija Radušni

spomen:           + Petar Škrabo, Vinko Galić, Kata Miličević

Utorak

6.45 sati           + Mato Bebek

spomen:           + Petar Škrabo, Vinko Galić, Kata Miličević 

Srijeda

6.45 sati           + Mato Raguž

spomen:           + Kata Mikić, +Petar Škrabo, +Vinko Galić

Četvrtak

18.00 sati        + Mirko, Stana Petar Pirić

spomen:          + Karlo i Sofija Plavšić, po nakani, + Petar Škrabo, Vinko Galić, Kata Miličević

Petak

6.45 sati          + Ivan, Stjepan, Ana Jakuš

spomen:          + Petar Škrabo, Vinko Galić, Kata Miličević

SubotaBADNJAK

22.00 sata            – Marinci

22.00 sata            – Cerić

24.00 sata            – Nuštar 

NEDJELJA – BOŽIĆ 25. 12. 2011. 

8.30 sati              Cerić

9. 30 sati            Marinci

11.00sati            Nuštar za narod