zupa duha svetoga nustar 3

Propovijed – NEDJELJA 2. siječnja 2011.

NEDJELJA, 2. siječnja 2011.

Nova godina – prilika za novi početak – početak s Bogom.

Kako prepoznati Boga Oca – u Sinu koji se rodio kao čovjek i tako dobio nama prepoznatljivo lice.

 

 Možemo ga prepoznati i u bratu bližnjemu, potrebitomu najčešće tek naše pažnje i zrnca ljubavi, naših nekoliko minuta vremena koje ćemo mu posvetiti.

Oprez! Đavao također ima ljudsko lice, nedajmo se smesti i zavesti! Đavao nikad ne dolazi predstavljajući se: „Ja sam zlo“. Dolazi često kao čovjek, noseći zlo zapakirano u „svijetli, privlačni, šareni papir“, ako smo prijatelji s Bogom lakše ćemo prepoznati i obraniti se od šarenih ponuda zloga.

Budimo prijatelji Bogu kojega najlakše možemo pronaći u bratu čovjeku.