zupa duha svetoga nustar 11

Psalam7

(PS 51, 12-13)

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!