zupa duha svetoga nustar 12

Psalam8

(PS 57, 10-11)

Hvalit ću te, Gospode, među narodima,
među pucima pjevat ću tebi:
jer do neba je dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.