korizma 1

Sjeti se čovječe da si prah …

Vrijeme je odricanja koje bi trebalo biti zbog drugih, a ne zbog sebe. Zapravo ne bi trebalo biti važno čega ćemo se odreći nego što ćemo učiniti za one u potrebi.

 

korizma