stepinac 1

Trodnevnica (za nas već Svetom) Alojziju Stepincu

stepinac 3

 

Dragi vjernici, evo večeras u 18 sati započinje trodnevnica, (za nas već svetom) Alojziju Stepincu, pa Vas sve pozivam DOĐITE na trodnevnicu i iskažite svoj kršćanski i nacionalni ponos.

 

 

TRODNEVNICA I LITANIJE BL. ALOJZIJU STEPINCU

Draga braćo i sestre u Kristu, pozivam vas na zajedničku molitvu trodnevnice Bl. Alojziju Stepincu čiji se blagdan slavi 10. veljače, u četvrtak. Prvi dan molitve bi bio, dakle 7. veljače, ponedjeljak.
Kako je mučenik Alojzije bio čovjek vjere, radi koje je i nevino utamničen , predlažem da molitvena nakana bude za sve pastire crkve da ustraju navještati Evanđelje kako im je Isus rekao, za sve ljude koji su kao i Alojzije zbog bilo kojeg razloga nepravedno osuđeni nevini, leže u tamnicama i trpe radi istine, da ustraju, kao i općenito za sve ljude koji su zarobljenici bilo koje vrste (pa čak i svojih tijela, ovisnosti, navezanosti i sl…), neka ih Isus blago dotakne i ispravi njihove krivine..

Vjerna Bogu i Crkvi Hrvatska će pokazat da vjeruje, da je konačni cilj svega ljudskog težnja vječnost, gdje se nalazi prava vječna domovina.

Ususret spomen danu blaženog Alojzija Stepinca 10. siječnja molimo trodnevnicu našem blaženiku koja je ujedno i za hrvatsku nam domovinu, istu onu koju je Stepinac nakon Boga, ljubio najviše. Kroz tri dana molimo zagovor blaženog Alojzija Stepinca za domovinu:

Prvi dan

„Ako bih dakle rekao da katolik smije ljubiti svoj narod, onda bih premalo rekao. Jer ljubav prema samome sebi ili ljubav prema roditeljima nije samo dozvoljena, nego je zapovijedana. A narod nije ništa drugo nego velika obitelj, veliko krvno srodstvo. Kako god dakle ljubite više svoju braću i sestre nego li druge ljude, tako i narod svoj više nego li drugi, a da pri tom nijednog naroda ne mrzite i ne prezirete. I tko razuman može zamjeriti tome? Zar će tko zamjeriti djetetu ako više ljubi svoju majku nego li tuđu? Ljubav dakle prema narodu i ljubav prema vjeri katoličkoj ne isključuju se ni najmanje, nego se lijepo dopunjuju kao dvije sestre blizanke, koje imaju jednog te istog Oca na nebesima, a to je Bog, koji je auktor i naravnog i vrhunaravnog reda. Bog pak ne može sebi protusloviti.“ (iz propovijedi katoličkoj akademskoj mladeži o odnosu katoličkog intelektualca prema svome narodu, osuda rasističke teorije i tumačenje kršćanskog pogleda na svijet, 27. ožujka 1938.) A. Stepiinac

Molitva u čast bl. Alojzija Stepinca

Svemogući i milosrdni Oče, ti si nam u blaženom Alojziju dao sjajni lik Dobrog Pastira koji, učvršćen jakošću Duha Svetoga, dade svoj život za svoj narod. Daj nam nasljedovati primjer njegove slobode i čvrstoće ispovijedanjem prave vjere u jedinstvu Katoličke Crkve da Ti tako ostanemo vjerni sve do smrti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

TEKST Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku

Zdravo Presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske! Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našega naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.

Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskog Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si Kraljica i Majka milosrđa, Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.

Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetove poglavare, cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednoć do vječnog života da slavimo ondje trojedinog Boga uvijek. Amen.

Drugi dan

„Draga braćo! Hrvatski narod mnogo je toga proživio i doživio kroz 1300 godina svoje povijesti. Doživio je da su mu uzimali i otimali komad po komad drage mu domovine, koju mu je podarila ruka Božja. Ali on je ipak bio bogat, jer je nosio Boga u duši s čvrstom vjerom, da mu On može opet povratiti domovinu baš tako, kao što nekad Izraelcima, kad ih je nakon dugih godina ropstva doveo natrag u domovinu. Hrvatski je narod doživio često, da su ga razni silnici klali i ubijali. Ali on je ipak ostao bogat, jer je nosio Boga u svojoj duši sa živom vjerom da ga On može oživiti, makar trunuo u grobu kao Lazar iz Evanđelja, ako se to svidi Providnosti Božjoj.“

Molitva na čast bl. Alojzija Stepinca

Treći dan

„Nikad, dakle, ne možemo dovoljno naglasiti, da bi sva vaša sloboda bila pusta fikcija, koja nosi u sebi klicu smrti, ako sav vaš javni i privatni život ne bi bio prožet duhom Evanđelja i ako naše kršćanstvo ne bi bilo čitavo i potpuno. Vi ste, govori apostol, ‘slobodni, ali ne da biste imali slobodu kao pokrivač pakosti nego kao sluge Božje. Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte.’ (1 Pt 2,16). Ta recite mi, zar ima veće karikature slobode i rodoljublja negoli je, recimo, mladić kojemu su usta puna hvale i domovini i njezinoj slobodi, a već je razvratnim svojim životom strovalio možda u propast nekoliko djevojaka, koje bi mogle postati dobre majke i vrijedne domaćice? Zar ima veće karikature slobode i rodoljublja negoli je, recimo, djevojka, koja se ističe u javnosti rodoljubnim radom, a već prije nego je stupila u brak nosi na duši teret zločina ubojstva djeteta, a možda i više njih, a koje bi djece domovina, da su rođena u zakonitom braku i čestita odgojena, trebala više nego korice kruha? Zar ima veće karikature slobode i rodoljublja od liječnika, kojemu su usta možda puna hvale domovini i njezinoj slobodi, a ordinacija mu je grobnica narodne budućnosti, u kojoj osobna pohlepa za imetkom prelazi preko svih zakona i Božjih i državnih, koji danas u istinskom interesu narodnog opstanka s punim pravom ubojstva djece kažnjavaju smrću?“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca

Gospodine, Bože naš, Ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost čvrsto vjerovati u Isusa Krista i spremnost trpjeti za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer i njegov nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio sve do darivanja vlastitoga života za nju. Njegova živa vjera u Isusa Krista i postojana ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u borbama života na putu vječnoga spasenja. Po njegovu zagovoru udijeli milost svoga blagoslova našim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, svećeničkim i redovničkim pripravnicima, našim obiteljima, da budu čvrste u vjeri i blagoslovljene novim i brojnijim životima. Budi utjeha svim starijim osobama te pomoć bolesnicima i patnicima. Očeve i majke, djecu i mlade očuvaj od unutarnjih i vanjskih pogibelji duše i tijela. Udijeli milost svećeničkih i redovničkih zvanja našoj župi, našoj biskupiji i Crkvi u Hrvata. Po njegovu zagovoru udijeli mi milost… Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Litanije Blaženom Alojziju Stepincu

Litanije bl. Alojzija Stepinca

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Oče nebeski Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, kruno sviju svetih, smiluj se nama!
Sveta Marijo, moli za nas!
Bl. Alojzije Stepinče,
Pastiru siromašnih,
Hrabri svjedoče Božje ljubavi,
Branitelju crkvenog jedinstva,
Uzore kršćanske mirne savjesti,
Zrno umrlo za plodove vječnosti,
Jasni svjetioniče u tami nasilja,
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,
Blaga roso duhovnih darova,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima,
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa,
Navjestitelju Božje istine,
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije,
Primjeru ispovjednika Kristova imena,
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva,
Vjerodostojni pronositelju poniznosti,
Ljubitelju svete Majke Crkve,
Tješitelju nevino osuđenih,
Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja,
Uresu crkvenoga zajedništva,
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Protivniče svake nepravde,
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života,
Propovjedniče pravednosti,
Gorljivi tražitelju pomirenja,
Revni graditelju sloge među narodima,
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva,
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji,
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet,
Potporo slabih i odbačenih,
Neumorni suputniče klonulih,
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi,
Postojani stožeru u našim kušnjama,
Nesebični darivatelju primljenih dobara,
Promicatelju istinskoga domoljublja,
Dragocjeni daru Crkvi Hrvata,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Alojzije.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Gospodine, Bože naš, ti si bl. Alojziju Stepincu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu Gospodi

Molitva za zagovor bl. Alojzija Stepinca

Gospodine Bože, ti si sluzi svome Alojziju kardinalu Stepincu udijelio milost, ne samo vjerovati u Isusa Krista nego i trpjeti za njega neustrašivim apostolskim žarom i ljubavlju prema Crkvi.

Udijeli i nama jakost u ispovijedanju iste vjere i postojanost u trpljenju za nju.

Proslavi slugu svoga čašću oltara da nam bude primjer i zagovornik u borbama života na putu vječnoga spasenja.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.