zupa duha svetoga nustar 10

Velika subota

grob

 

Velika subota je dan tišine i mira… sve je utihnulo i čeka. Ogoljen oltar u crkvi. Nema slavlja ni pjesme. Stoji samo čovjek začuđen pred konačnosti smrti i vlastitog kraja. Umro je Bog, dobrota sama. Čovjek je dovršio svoje nedjelo.

U grobu leži Bog sam i čeka tebe sa svim tvojim mukama i teškoćama, a dan polako prolazi.