zupa duha svetoga nustar 6

obavijesti 7.12.2014.

SVETE MISE U TJEDNU od 8. do 15. prosinca 2014.

Ponedjeljak     BLAGDAN BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM

06.45 sati             IZNIMNO NEMA ZORNICE

18.00 sati             VEČERNJICA +Ante Adžaga, Darko Pandurović; sp. Iva Šarić ml.,

                           Mato, Ruža, Josip i Goran Marić; sp. Hrgović po nakani

                           KLANJANJE

Utorak             

06.45 sati             + iz obitelji Batinić; sp. Hrgović po nakani

18.00 sati             MARINCI

Srijeda           

06.45 sati             + Nada i Jelena Briševac; sp. +Aleksandar i Jelisaveta Car,

                           + Filka i Mirko Mihaljević sp. Hrgović po nakani

Četvrtak                      

06.45 sati             + Ivica, Ivan, Luka Vukan; sp. Lazar Beriša i Martin Lukić;

                            sp. Hrgović po nakani

18.00 sati             CERIĆ

Petak              

06.45 sati             + Ante i Ivan Ereš; sp. Hrgović po nakani

Subota            

06.45 sati             +Milka i Ante Briševac; sp. +Mijo Rubić; sp. Hrgović po nakani

18.00 sati             MARINCI

NEDJELJA – 3. DOŠAŠĆA – 14. prosinca 2014.

09.00 sati             CERIĆ

11.00 sati             NUŠTAR – za narod

18.00 sati             + Jozo, Luca i Blaško Filipović

sp. + Dominko, Janja Prce, Kata Penić, Milan i Danica Rubić, iz ob. Ban Plečković, Ana i Franjo Vivoda; sp. Hrgović po nakani

 

Nakon svete mise prozivka i predstavljanje krizmanika.