PRVA TRIBINA – osvrt

BOŽIĆNO VRIJEME RAĐA SE U DUŠI“

Na prvoj održanoj tribini gost predavač koji nas je počastio svojim dolaskom bio je doc.dr.sc. Drago Tukara, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu i sadašnji kancelar nadbiskupa Marina Srakića. Više godina obnašao je dužnost predsjednika biskupijskog  Povjerenstva za mlade u Đakovačko-osiječkoj nadbiskupiji.

Dr.Tukara u svome izlaganju progovorio je o izvjesnoj pripremi duše i duha u isčekivanju misterija otajstva koje se dogodilo u betlehemskoj štalici. Taj događaj  obavijen tajnom, skrovit i jednostavan promijenio je sliku svijeta i ušao u taj isti svijet, da se svijet vjerujući, po njemu spasi. Dr.Tukara osvrnuo se na kršćansku nadu koja treba stremiti ka nebeskome, svijesna da taj put počinje promjenom koja se događa u duši koja uzdiže duh iz ove zemaljske stvarnosti ka nebu. Predavač je istaknuo da je veoma važna osobna nakana i vlastita odluka o tome koliko se svatko od nas sam može potruditi promijeniti se i tu svoju odluku provoditi u djelo. Naravno, za tu promjenu najvažnija je ljubav.. jer Bog je ljubav. Bog se rodio kao čovjek iz prevelike ljubavi prema čovjeku, jednak sa tim istim čovjekom u svemu, osim u grijehu. Svojim rođenjem ušao je u našu stvarnost i dao nam za dar samoga sebe.

Dopustimo zbog toga i mi da nas se dotakne rođenje bespomoćnog djeteta, da  više ljubeći postajemo savršenija djeca Božja okrećući svoje lice k Bogu, odbacujući djela tame. Ta promjena ne treba imati svoj određeni trenutak, datum ili vrijeme; nastaje spontano, ona za svakoga od nas ima isti početak – ne može početi dok nam ne dotakne dušu…