zupa duha svetoga nustar 4

obav. 19.03.2017

SVETE MISE U TJEDNU od 20. do 26. ožujka 2017.

Ponedjeljak     sv. Josip

18.00 sati             + Jozo i Mila Vranjković; sp. Tomislav Živaljić

Utorak             

07.00 sati             + Franjo, Kata, Mijo Petrović i Marija Ratušnik

Srijeda           

18.00 sati          +Blago, Blanka, Iva Leko i ostali

Četvrtak                          

07.00 sati             + Niko, Ivka Anđa Karaula

18.00 sati             CERIĆ

Petak              

17.30 sati             KRIŽNI PUT

nakon KP sveta misa: + Blago, Blanka Leko

Subota                        

07.00 sati             + Ante, Ivo i + od Adžaga

18.00 sati             MARINCI            

NEDJELJA – 4. KORIZMENA – 26. ožujka 2017.

09.00 sati             CERIĆ

11.00 sati             župna za narod

17.30 sati             KRIŽNI PUT

nakon KP sveta misa:    Mara, Ivan Matančević; sp.+ Vinko Periša